Контакти

СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

 

Шеф Одјељенја: Мирослав Гељић

е-mail: delfa.dejanovic@bdcentral.net

 

 

Стручни савјетник за правне и опће послове: Едвин Брчвак

Тел. +387 49 490 062

е-mail: edvin.brcvak@bdcentral.net

 

 

Стручни савјетник за финансијске послове и интерну контролу: Драгана Лазић

Тел. +387 49 490 061

е-mail: dragana.lazic@bdcentral.net

 

 

Виши стручни сарадник – преводилац: Јасмина Салиховић

Тел. +387 49 490 062

е-mail: jasmina.salihovic@bdcentral.net

 

 

Стручни референт за административне послове: Сњежана Ивкић

Тел. +387 49 490 024

е-mail: snjezana.ivkic@bdcentral.net

 

 

Возач: Нико Лукић

Тел. +387 49 490 024