O Odjelu

Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju nadležan je za:

 a)      uključenje i koordinaciju tijela javne uprave i institucija Distrikta u procesu programiranja pomoći Europske unije kroz dostupne programe pomoći Europske unije

b)      suradnju s tijelima javne uprave i institucijama Distrikta kao nositeljima projekata u procesu identifikacije portfelja projekata koji se kandidiraju prema Europskoj uniji, bilateralnim i multilateralnim donatorima kroz službenu razvojnu pomoć dostupnu Bosni i Hercegovini

c)      potporu tijelima javne uprave i institucijama Distrikta tijekom planiranja i implementacije projekata koji se financiraju iz službene razvojne pomoći Bosni i Hercegovini pružanjem potpore u projektnom upravljanju

d)     suradnju s institucijama Europske unije, bilateralnim i multilateralnim donatorima i drugim međunarodnim subjektima radi aktivnog uključenja Distrikta u međunarodnu suradnju kako bi se osigurala potpora ukupnom razvitku Distrikta

e)      koordinaciju tijela javne uprave i institucija Distrikta u planiranju i ispunjavanju obveza u procesu europskih integracija

f)       praćenje i izvještavanje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine o ispunjavanju obveza Distrikta u procesu europskih integracija kroz koordinaciju nadležnih tijela javne uprave i institucija Distrikta

g)      koordinaciju poslova na usklađivanju pravnog sustava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sa standardima za pristupanje Europskoj uniji

h)      koordinaciju i organizaciju prevođenja pravnih propisa Europske unije i propisa u Brčko distriktu BiH na jedan od jezika Europske unije, kao i prevođenje drugih dokumenata značajnih za razumijevanje i ispunjavanje obveza Brčko distrikta BiH u procesu europskih integracija

i)        razvoj suradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;