О Одјељењу

Одјељење за европске интеграције и међународну сарадњу је надлежно за:

 а)      укључивање и координацију органа јавне управе и институција Дистрикта у процесу програмирања помоћи Европске уније кроз доступне програме помоћи Европске уније;

б)      сарадњу с органима јавне управе и институцијама Дистрикта, као носиоцима пројеката, у процесу идентификације портфеља пројеката који се кандидују према Европској унији, билатералним и мултилатералним донаторима кроз службену развојну помоћ доступну Босни и Херцеговини;

ц)      подршку органима јавне управе и институцијама Дистрикта током планирања и имплементације пројеката који се финансирају из званичнеразвојне помоћи Босни и Херцеговини пружањем подршке у пројектном управљању;

д)     сарадњу с институцијама Европске уније, билатералним и мултилатералним донаторима и другим међународним субјектима ради активног укључивања Дистрикта у међународну сарадњу како би се обезбиједила подршка укупном развоју Дистрикта;

е)      координацију органа јавне управе и институција Дистрикта у планирању и испуњавању обавеза у процесу европских интеграција;

ф)       праћење и извјештавање надлежних институција Босне и Херцеговине о испуњавању обавеза Дистрикта у процесу европских интеграција кроз координацију надлежних органа јавне управе и институција Дистрикта;

г)      координирање послова на усклађивању правног система Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са стандардима за приступање Европској унији;

х)      координацију и организацију превођења правних прописа Европске уније и прописа у Брчко дистрикту БиХ на један од језика Европске уније, као и превођење других докумената значајних за разумијевање и испуњавање обавеза Брчко дистрикта БиХ у процесу европских интеграција;

и)        развој сарадње са дијаспором Брчко дистрикта Босне и Херцеговине;