Pododjeljenje za koordinaciju pomoći Europske unije, regionalnu saradnju i harmonizaciju propisa

Šef Pododjeljenja: Mujo Hadžić

 U Pododjeljenju za koordinaciju pomoći Evropske unije, regionalnu saradnju i harmonizaciju propisa vrše se poslovi koji se odnose na:

-       koordinaciju omogućavanja pravovremenog i adekvatno zastupljenog sudjelovanja u procesu programiranja pomoći u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA;

-       rad na koordiniranju saradnje s regionalnim organizacijama i institucijama radi unapređenja regionalne saradnje;

-       sudjelovanje u koordinaciji dostupnih programa pomoći Evropske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se finansiraju iz EU sredstava i prekograničnu saradnju;

-       koordinaciju jačanja apsorpcijskih kapaciteta organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH putem osiguravanja sudjelovanja predstavnika Distrikta u dostupnim programima obuke, a posebno korištenjem instrumenta TAIEX;

-       koordinaciju rada predstavnika Brčko distrikta BiH u radnim grupama nadležnima za proces programiranja pomoći i omogućavanje horizontalne koordinacije na nivou Brčko distrikta BiH u vezi s korištenjem sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA;

-       koordinaciju pružanja stručne pomoći u procesu programiranja i implementacije programa i projekata iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i drugih dostupnih programa pomoći Evropske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se finansiraju iz EU sredstava i prekograničnu saradnju;

-       koordinaciju praćenja realizacije projekata finansiranih iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i drugih dostupnih programa pomoći Evropske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se finansiraju iz EU sredstava i prekograničnu saradnju;

-       podršku nadležnim organima uprave i institucijama Distrikta pri unapređenju procesa iz oblasti planiranja i upravljanja projektima Evropske unije i procesa harmonizacije pravnog sistema;

-          poslove koordinacije usklađivanja zakonodavstva Brčko distrikta BiH s pravom Evropske unije i obavezama preuzetim međunarodnim pravnim aktima;

-          davanje pravnih mišljenja o usklađenosti nacrta propisa s EU propisima;

-          pravilno provođenje procedure harmonizacije propisa Brčko distrikta BiH s EU pravom u skladu s Odlukom o procedurama u postupku usklađivanja propisa Brčko distrikta BiH s pravom Evropske unije;

-          predlaganje metodologija i mjera za usklađivanje pravnih propisa s EU pravom;

-          pružanje ekspertne pomoći organima i institucijama Brčko distrikta BiH u procesu usklađivanja pravnih propisa;

-          saradnju i operativne kontakte s državnim organima i institucijama Evropske unije u oblasti usklađivanja pravnih propisa.