Pododjeljenje za programe razvojne pomoći i međunarodnu saradnju

Šef Pododjeljenja: Ilija Stojanović

 U Pododjeljenju za programe razvojne pomoći i međunarodnu saradnju vrše se poslovi koji se odnose na:

-          pružanje podrške u osiguranju finansijske i tehničke pomoći iz dostupnih sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini namijenjenih investicionom razvoju, poput bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija;

 -          podršku organima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH u kreiranju programa javnih investicija i portfelja projekata na osnovu strateških razvojnih ciljeva Distrikta koji bi se djelimično ili u potpunosti finansirali iz sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini namijenjenih investicionom razvoju, poput sredstava bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija;

-          podršku organima uprave i institucijama Distrikta tokom kandidovanja projekata za dobijanje sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini omogućavajući pružanje tehničke pomoći u razvoju projekata ili investicionom finansiranju projekata iz sredstava bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija;

-          podršku organima uprave i institucijama Distrikta tokom planiranja i implementacije projekata koji se djelimično ili u potpunosti finansiraju iz sredstava razvojne pomoći Bosni i Hercegovini pružanjem stručne podrške u projektnom upravljanju i razvojem metodologije za upravljanje projektima;

-          podršku nadležnim organima uprave i institucijama Distrikta pri unapređenju procesa upravljanja projektima koji se finansiraju od strane donatora i međunarodnih finansijskih institucija;

-          saradnju s bilateralnim i multilateralnim donatorima, međunarodnim finansijskim institucijama i drugim međunarodnim subjektima radi aktivnog uključivanja Distrikta u međunarodnu saradnju kako bi se osigurala podrška ukupnom razvoju Distrikta kao i s ciljem realizacije programa i projekata koji su od općeg interesa za razvoj Brčko distrikta BiH.