Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу


  • Шеф Пододјељења

Бранислав Марић

Тел. +387 49 490 023

е-маил: branislav.maric@bdcentral.net


  • Експерт за вођење пројеката

Томислав Стјепановић

Тел. +387 49 490 065

е-маил: tomislav.stjepanovic.bdcentral.net


  • Стручни савјетник за сарадњу са дијаспором

Аладин Ђонлић

Тел. +387 49 490 065

е-маил: аladin.donlic@bdcentral.net


  • Стручни савјетник за планирање и надзор портфолија пројеката

Енсар Гобељић

Тел. +387 49 490 065

е-маил: еnsar.gobeljic@bdcentral.net