Пододјељење за координацију помоћи Европске уније, регионалну сараднју и хармонизацију прописа


  • Шеф Пододјељења

Амра Ћосовић

Тел. +387 49 490 060

е-маил: amra.cosovic@bdcentral.net


  • Виши стручни сарадник за државни програм помоћи Европске уније

Давид Икић

Тел. +387 49 490 063

е-маил: david.ikic@bdcentral.net


  • Виши стручни сарадник за хармонизацију прописа

Един Реџић

Тел. +387 49 490 061

е-маил: edin.redzic@bdcentral.net


  • Виши стручни сарадник за државни програм помоћи Европске уније

Нина Мијић

Тел. +387 49 490 022

е-маил: nina.mijic@bdcentral.net


  • Виши стручни сарадник за програме прекограничне сарадње

Живан Савић

Тел. +387 49 490 063

е-маил: zivan.savic@bdcentral.net