Pododjel za koordinaciju pomoći Europske unije, regionalnu suradnju i harmonizaciju propisa

Voditelj Pododjela: Amra Ćosović

U Pododjelu za koordinaciju pomoći Europske unije, regionalnu suradnju i harmonizaciju propisa vrše se poslovi koji se odnose na:

 • koordinaciju omogućavanja pravodobnog i adekvatno zastupljenog sudjelovanja u procesu programiranja pomoći u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA;
 • rad na koordiniranju suradnje s regionalnim organizacijama i institucijama radi unapređenja regionalne suradnje;
 • sudjelovanje u koordinaciji dostupnih programa pomoći Europske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se financiraju iz sredstava EU-a i prekograničnu suradnju;
 • koordinaciju jačanja apsorpcijskih kapaciteta tijela uprave i institucija Brčko distrikta BiH putem osiguravanja sudjelovanja predstavnika Distrikta u dostupnim programima obuke, a posebice korištenjem instrumenta TAIEX;
 • koordinaciju rada predstavnika Brčko distrikta BiH u radnim skupinama nadležnima za proces programiranja pomoći i omogućavanje horizontalne koordinacije na razini Brčko distrikta BiH u vezi s korištenjem sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA;
 • koordinaciju pružanja stručne pomoći u procesu programiranja i implementacije programa i projekata iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i drugih dostupnih programa pomoći Europske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se financiraju iz sredstava EU-a i prekograničnu suradnju;
 • koordinaciju praćenja realizacije projekata financiranih iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i drugih dostupnih programa pomoći Europske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se financiraju iz sredstava EU-a i prekograničnu suradnju;
 • potporu nadležnim tijelima uprave i institucijama Distrikta pri unapređenju procesa iz oblasti planiranja i upravljanja projektima Europske unije i procesa harmonizacije pravnog sustava;
 • poslove koordinacije usklađivanja zakonodavstva Brčko distrikta BiH s pravom Europske unije i obvezama preuzetim međunarodnim pravnim aktima;
 • davanje pravnih mišljenja o usklađenosti nacrta propisa s propisima EU-a;
 • pravilnu provedbu procedure harmonizacije propisa Brčko distrikta BiH s pravom EU-a u skladu s Odlukom o procedurama u postupku usklađivanja propisa Brčko distrikta BiH s pravom Europske unije;
 • predlaganje metodologija i mjera za usklađivanje pravnih propisa s pravom EU-a;
 • pružanje ekspertne pomoći tijelima i institucijama Brčko distrikta BiH u procesu usklađivanja pravnih propisa;
 • suradnju i operativne kontakte s državnim tijelima i institucijama Europske unije u oblasti usklađivanja pravnih propisa.