Pododjel za programe razvojne pomoći i međunarodnu suradnju

Voditelj Pododjela: Branislav Marić

 U Pododjelu za programe razvojne pomoći i međunarodnu suradnju vrše se poslovi koji se odnose na:

  • pružanje potpore u osiguranju financijske i tehničke pomoći iz dostupnih sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini namijenjenih investicijskom razvoju, poput bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih financijskih institucija;
  • potporu tijelima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH u kreiranju programa javnih investicija i portfelja projekata na temelju strateških razvojnih ciljeva Distrikta koji bi se djelomično ili u potpunosti financirali iz sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini namijenjenih investicijskom razvoju, poput sredstava bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih financijskih institucija;
  • potporu tijelima uprave i institucijama Distrikta tijekom kandidiranja projekata za dobivanje sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini omogućavajući pružanje tehničke pomoći u razvoju projekata ili investicijskom financiranju projekata iz sredstava bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih financijskih institucija;
  • potporu tijelima uprave i institucijama Distrikta tijekom planiranja i implementacije projekata koji se djelomično ili u potpunosti financiraju iz sredstava razvojne pomoći Bosni i Hercegovini pružanjem stručne potpore u projektnom upravljanju i razvojem metodologije za upravljanje projektima;
  • potporu nadležnim tijelima uprave i institucijama Distrikta pri unapređenju procesa upravljanja projektima koji se financiraju od strane donatora i međunarodnih financijskih institucija;
  • suradnju s bilateralnim i multilateralnim donatorima, međunarodnim financijskim institucijama i drugim međunarodnim subjektima radi aktivnog uključenja Distrikta u međunarodnu suradnju kako bi se osigurala potpora ukupnom razvoju Distrikta kao i s ciljem realizacije programa i projekata koji su od općeg interesa za razvitak Brčko distrikta BiH;
  • unapređenje suradnje s nadležnim tijelima, organima i organizacijama i učešće u zajedničkim aktivnostima i projektima BDBiH u vezi sa iseljeništvom, komunikaciju sa iseljeništvom Distrikta s ciljem boljeg i jednostavnijeg ostvarivanja njihovih prava, potreba i interesa u Distriktu;
  • potporu tijelima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH u izradi, ažuriranju i prezentiranju strateških dokumenata iz oblasti suradnje sa iseljeništvom, te implementaciju istih;
  • informiranje tijela uprave i institucija Brčko distrikta BiH na osnovu prikupljenih i raspoloživih podataka u oblasti suradnje sa iseljeništvom, institucionalno uključivanje koncepta migracija u razvojne politike Brčko distrikta BiH i uključivanje iseljeništva u razvoj Distrikta.