Пододјељење за програме развојне помоћи и међународну сарадњу

Шеф Пододјељења: Бранислав Марић

У Пододјељењу за програме развојне помоћи и међународну сарадњу врше се послови који се односе на:

  • пружање подршке у обезбјеђењу финансијске и техничке помоћи из доступних средстава развојне помоћи доступне Босни и Херцеговини намијењених инвестиционом развоју попут билатералних и мултилатералних донатора и међународних финансијских институција;
  • подршку органима управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ у креирању програма јавних инвестиција и портфолија пројеката, на основу стратешких развојних циљева Дистрикта, који би се дјелимично или у потпуности финансирали из средстава развојне помоћи доступне Босни и Херцеговини, намијењених инвестиционом развоју, попут средстава билатералних и мултилатералних донатора и међународних финансијских институција;
  • подршку органима управе и институцијама Дистрикта током кандидовања пројеката за добијање средстава развојне помоћи доступне Босни и Херцеговини омогућујући пружање техничке помоћи у развоју пројеката или инвестиционом финансирању пројеката из средстава билатералних и мултилатералних донатора и међународних финансијских институција;
  • подршку органима управе и институцијама Дистрикта током планирања и имплементације пројеката који се дјелимично или у потпуности финансирају из средстава развојне помоћи Босни и Херцеговини пружањем стручне подршке у пројектном управљању и развојем методологије за управљање пројектима;
  • подршку надлежним органима управе и институцијама Дистрикта при унапређењу процеса управљања пројектима које финансирају донатори и међународне финансијске институције;
  • сарадњу са билатералним и мултилатералним донаторима, међународним финансијским институцијама и другим међународним субјектима ради активног укључивања Дистрикта у међународну сарадњу како би се обезбиједила  подршка укупном развоју Дистрикта као и с циљем реализације програма и пројеката који су од општег интереса за развој Брчко дистрикта БиХ;
  • унапређење сарадње с надлежним тијелима, органима и организацијама и учешће у заједничким активностима и пројектима БДБиХ у вези са дијаспором, комуникацију са дијаспором Дистрикта с циљем бољег и једноставнијег остваривања њихових права, потреба и интереса у Дистрикту;
  • подршку органима управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ у изради, ажурирању и презентацији стратешких докумената из области сарадње са дијаспором, те имплементацију истих;
  • информисање органа управе и институција Брчко дистрикта БиХ на основу прикупљених и расположивих података у области сарадње са дијаспором, институционално укључивање концепта миграција у развојне политике Брчко дистрикта БиХ и укључивање дијаспоре у развој Дистрикта.