Pododjel za strategiju europskih integracija

Voditeljica Pododjela: Snježana Dolić

U Pododjelu za strategiju europskih integracija i reformu javne uprave vrše se poslovi koji se odnose na:

 • koordinaciju u analizi politika u BiH i Europskoj uniji, posebice u svjetlu pitanja koja su od posebnog značaja za daljnji napredak Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija;
 • sudjelovanje u pripremi i predlaganju strateških dokumenata na razini BiH potrebnih za europske integracije kao i izradi stručnih dokumenata u vezi s europskim integracijskim aktivnostima;
 • vršenje funkcionalne suradnje u vezi s europskim integracijama u nadležnosti tijela uprave i institucija Brčko distrikta BiH;
 • vršenje koordinacije predstavljanja Brčko distrikta BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja kroz potporu predstavnicima Brčko distrikta BiH u radnim skupinama na razini BiH i pružanje stručne pomoći tijelima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH;
 • koordinaciju rada predstavnika Brčko distrikta BiH u sektorskim pododborima i radnim skupinama za europske integracije;
 • identificiranje obveza iz dokumenata Europske unije koji su u nadležnosti Brčko distrikta BiH u suradnji s nadležnim institucijama BiH;
 • predlaganje plana aktivnosti na ispunjenju obveza u procesu europskih integracija na temelju dokumenata Europske unije i Bosne i Hercegovine;
 • koordinaciju procesa izvještavanja Brčko distrikta BiH prema Direkciji za europske integracije i Izaslanstvu Europske unije;
 • provedbu programa obuke iz oblasti provedbe obveza strateškog planiranja i izvještavanja u procesu europskih integracija;
 • koordinaciju pripreme i predlaganje planskih dokumenata neophodnih za kontinuirano odvijanje procesa europskih integracija, uključujući Program integrisanja BiH u EU, te praćenje, ažuriranje i izvještavanje o realizaciji planskih dokumenata i Programa integrisanja BiH;
 • koordinaciju predstavljanja BiH u procesu europskih integracija kroz podršku pregovaračkom timu BiH i pružanje stručne pomoći institucijama Brčko distrikta BiH, putem organiziranja sastanaka s predstavnicima EP i zajedničkih tijela koji se uspostavljaju u ovom procesu;
 • provođenje komunikacijskih aktivnosti usmjerenih ka različitim ciljnim grupama, s ciljem upoznavanja javnosti s procesom europskih integracija kao i analizu tih aktivnosti;
 • analizu i utvrđivanje potreba za stručnim obučavanjem u oblasti europskih integracija u skladu s dinamikom i potrebama ovog procesa;
 • suradnju s Delegacijom EU u BiH i ambasadama država članica EU u oblasti komunikacije i koordinacije o procesu europskih integracija u BiH;
 • koordinaciju, usmjeravanje i pružanje pomoći u provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europskog povjerenstva o zahtjevu BiH za članstvo u EU;
 • koordinaciju izrade, kao i pružanje stručne pomoći institucijama i odjelima Vlade Brčko distrikta BiH pri izradi Priloga Institucija u BiH za Godišnji izvještaj EP o BiH u procesu europskih integracija;
 • pripremanje i predlaganje analize napretka BiH u procesu europskih integracija i njenih obaveza nakon objavljivanja Godišnjeg izvještaja EP o BiH.