Služba zajedničkih poslova

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

 

Šefica Odjela: Delfa Dejanović

e-mail: delfa.dejanovic@bdcentral.net

Stručni savjetnik za pravne i opće poslove: Edvin Brčvak

Tel. +387 49 490 062

e-mail: edvin.brcvak@bdcentral.net

 

 Stručni savjetnik za finansijske poslove i internu kontrolu: Dragana Lazić

Tel. +387 49 490 061

e-mail: dragana.lazic@bdcentral.net

 

 Viši stručni saradnik – prevodilac: Jasmina Salihović

Tel. +387 49 490 062

e-mail: jasmina.salihovic@bdcentral.net

 

 Stručni referent za administrativne poslove: Snježana Ivkić

Tel. +387 49 490 024

e-mail: snjezana.ivkic@bdcentral.net

 

 Vozač: Niko Lukić

Tel. +387 49 490 024