Служба заједничких послова

Организационом јединицом руководи Мирослав Гељић, шеф Одјељења за Европске интеграције и међународну сарадњу.

 

У Служби заједничких послова врше се послови који се односе на:
  • стручну и административну подршку раду шефа Одјељења;
  • пружање стручне и административне подршке нижим организационим јединицама унутар Одјељења;
  • припрему правних аката за потребе Одјељења;
  • пријем и обраду приспјеле документације која се односи на финансијско пословање Одјељења;
  • пружање стручне подршке у области финансија у оквиру Одјељења као и у области финансијске контроле;
  • вођење општих послова за Одјељење;