Saopštenje za javnost - Nove obuke Direkcije za evropske integracije

Direkcija za evropske integracije organizuje dvije dvodnevne obuke

Image for news

Direkcija za evropske integracije u saradnji sa European Institute of Public Administration – EIPA (Luksemburg) organizuje dvije dvodnevne online obuke (webinare), na temu:

1. Pravila EU unutrašnjeg tržišta: Evropski sistem kvaliteta i zahtjevi za označavanje – kako informisati potrošače o porijeklu, kvalitetu i svojstvima prehrambenih namirnica i poljoprivrednih proizvoda – 3–4. februar, 2022. godine od 09.00 do 14.30 sati;

2. Pravila EU unutrašnjeg tržišta: Sloboda kretanja robe, ekološki standardi i standardi za sigurnost hrane – 7–8. februar, od 09.00 do 14.30 sati.

Obuke će biti organizovane online uz simultano prevođenje putem platforme ZOOM, a zainteresovani učesnici mogu se prijaviti na samo jednu ili na obje obuke, s tim što je potrebno da za svaku obuku popune i dostave prijavni obrazac.

Predavači na obuci bit će eksperti European Institute of Public Administration – EIPA (Luksemburg), a svi polaznici dobit će i certifikate o završenoj obuci izdate od strane EIPA i Direkcije za evropske integracije.

Prilikom prijave zainteresovani kandidati su dužni popuniti i dostaviti Direkciji prijavni obrazac na e-mail: edina.avdic@dei.gov.ba, najkasnije do 31. 1. 2022. godine u 12.00 sati.

Prijavni obrazac za webinare- DEI