Javni poziv za prijavu programa odnosno projekata od javnog interesa koji će biti su/finansirani iz budžetske linije Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje Javni poziv za prijavu programa odnosno projekata od javnog interesa koji će biti su/finansirani iz budžetske linije Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu.

Image for news

Cilj javnog poziva je finansiranje i sufinansiranje programa odnosno projekata od javnog interesa, promovisanje evropskih integracija, u skladu sa planom i programom rada Odjeljenja  za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj stranici Vlade Brčko distrikta BiH, od 15.08.2022. godine do 29.08.2022. godine.

Više detalja o ovom Javnom pozivu možete naći na linku ispod.