Obavijest o održavanju Pete konferencije u okviru projekta WAI4PwDs - "Web pristupačnost i druge inicijative za osobe sa invaliditetom u EU u doba pandemije i drugim kriznim vremenima"

Predstavnici Brčko distrikta Bosne i Hercegovine od 26.-28.10.2022 godine učestvuju u Sarajevu na 5. Konferenciji pod nazivom „Zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija tokom Covida-19“ u sklopu projekta „Web pristupačnost i druge inicijative za osobe sa invaliditetom u EU u doba pandemije i drugim kriznim vremenima“.

Image for news

WAI4PwDs konferencija u Sarajevu službeno je počela! Posjetili smo prostorije TMP- Udruženja za zapošljavanje slijepih i slabovidnih i Srednje škole za slijepe i slabovidne te vidjeli neke od primjera najbolje prakse socijalnog preduzetništva. Projekt je podržan od strane Europske unije, program Europa za građane, Mreža gradova u konzorcijumu koji čine 9 partnera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Češke i Srbije.