Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za evropske integracije u prvom kvartalu 2023. godine

U skladu sa planom obuka Vijeća ministara, Direkcije za evropske integracije, te u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BiH, Odjeljenjem za evropske integracije i medjunarodnu saradnju, održat će se obuke u oblasti evropskih integracija.

Image for news

Slika preuzeta sa https://www.dei.gov.ba/

Vezano za metode izvedbe obuka, planirano je da sve obuke u prvom kvartalu 2023. godine budu održane uživo u  Brčkom i Sarajevu.

Dana 22.03.-23.03.2023. godina održat će se  obuka “Metode, načini i tehnike uskladjivanja zakonodavstva” u Brčkom, a rok za prijavu je 17.03.2023. godina.

Ostale obuke možete pogledati na linku:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7

Zainteresirani za sudjelovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećem linku:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavniobrazaczaucescenawebinaru-2_1601557933.doc

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faksom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećem linku

https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci, polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće, mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.