Prvi modul programa obuke rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2022. godinu

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju je 23. i 24. novembra 2022. godine, sprovelo prvi od planirana tri modula programa obuke rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2022. godinu.

Image for news

Za realizaciju obuke angažovan je ekspert sa značajnim iskustvom u radu sa predstavnicima dijaspore i poznavanjem percepcije i interesa dijaspore za angažovanjem u razvojne aktivnosti u zemlji porijekla. Također, kao gost uvodničar, prvog dana obuke, polaznicima se obratio pomoćnik ministra za Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Helena Krnetić, i podijelila dobre prakse kao i dosadašnja iskustva i aktivnosti institucija Republike Srpske u oblasti saradnje sa dijasporom.


Prvi modul programa obuke predstavlja profil dijaspore i ključne faktore koji utječu na poimanja, interes i percepciju iseljenika u domenu povezanosti sa zemljom porijekla. S tim u vezi, obuhvata teme kao što načini organizovanja i predstavljanja dijaspore, percepcija i interes dijaspore za angažovanjem u lokalne razvojne aktivnosti i uloga jedinice lokalne samouprave u profiliranju dijaspore.


Ovaj specijalistički program neformalne edukacije namijenjen je rukovodiocima i državnim službenicima koji su prepoznati u relevantnim institucijama kao nosioci aktivnosti u domenu saradnje sa dijsaporom i koji učestvuju u procesu izrade, primjene i vrednovanja javnih politika u Brčko distriktu BiH kako bi razvojni potencijal migracija bio prepoznat u sektorskim politikama i bio iskorišten u cilju sveukupnog napretka društva.


Obuhvatom odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH u okvir multisektorske saradnje i koordinacije u radu će se omogućiti djelotvornije i svrsishodnije povezivanje usluga prema dijaspori, komunikacije sa dijasporom, unaprijeđenje statistike o dijaspori, ali i mapiranje dostupnih resursa i uključivanje u ekonomski i društveni razvoj u Brčko distriktu BiH.