WAI4PwDs – web pristupačnost i druge inicijative u EU za osobe sa invaliditetom u vrijeme COVID19 i drugih kriza

Predstavnici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjeljenja za europske integracije i međunarodnu saradnju prisustvuju trećoj konferenciji u Varaždinu od 26. do 28. aprila.

Image for news

Predstavnici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjeljenja za europske integracije i međunarodnu saradnju prisustvuju trećoj konferenciji u Varaždinu od 26. do 28. aprila.

Kroz primjere dobre prakse projektnih partnera, Fakulteta za organizaciju i informatiku Univerziteta u Zagrebu i Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz Hrvatske, učesnici će imati priliku da uče o izazovima u E-učenju u vrijeme COVID19 za osobe sa invaliditetom, kao i o rješenjima i najnovijim otkrićima za pristupačnost digitalnih sadržaja.

Projekat je financiran sredstvima Europske unije (EU) kroz program: Europa za građane, mjera Mreže gradova. Vrijednost projekta je 136.000 eura, a u njemu učestvuje 9 partnerskih institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke i Hrvatske. Voditeljica projekta je Bojana Lanc iz Regionalne razvojne agencije Srem (RDASREM), a na projektu učestvuje FOI tim u sastavu izv.prof.dr.sc. Mario Konecki u ulozi voditelja projekta na FOI-ju, prof.dr.sc. Violeta Vidaček Hainš, doc.dr.sc. Mladen Konecki i Laura Strupar.