Ambasada Češke u BiH objavila javni poziv za male lokalne projekte

29.9.2020. Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavila je godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2021. godine. Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Image for news

Podnosilac zahtjeva za male projekte za 2021. godinu mora biti registrovano pravno lice u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj). Podnosioci zahtjeva ne mogu biti državni organi, političke stranke ili pokreti.

Podnosilac zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog, a obaveza implementacija projektnih aktivnosti je od marta do 31. oktobra 2021. godine. Projekat mora biti završen i isplaćen do 31. 10. 2021. godine. Projekti trebaju biti usmjereni u sektor ekonomskog rasta s naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave.

Prilikom odabira projekata vodit će se računa o sofisticiranosti/ambicioznosti projekta koji bi uključivao element povećane zaposlenosti, socijalne uključenosti i/ili obrazovni element. Visina granta je određena u rasponu od 200.000 CKZ do 500.000 CZK (cca 18.500 – 37.000 KM), a iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM, a ukupan iznos ličnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.

Podnosilac projekta je obavezan da uzme finansijsko učešće u projektu s minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta, kao i da finansirane aktivnosti jasno navede u formularu koji se odnosi na projektne aktivnosti, tako da se jasno zna koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem.

Zahtjev s projektnom idejom mora biti poslan na identifikacijskom formularu do 2. 10. 2020. godine. Papirna verzija mora biti dostavljena na adresu: Razvojna saradnja, Ambasada Republike Češke, Franjevačka 13, 71 000 Sarajevo, a elektronska verzija na e-mail adresu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

Sve dodatne informacije o samom javnom pozivu, kao informacije  u pogledu podnošenja zahtjeva i potrebne dokumentacije zainteresovani mogu pronaći na web stranici:

 https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/x2020_09_04_vyzva_k_predkladani_navrhu_na_male.html.