Objavljen javni poziv za projekte Challenge fonda


Obavještavaju se privredni subjekti s područja Bosne i Hercegovine i Švedske da po šesti put mogu aplicirati za bespovratna sredstva iz Challenge fonda.

Raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 420.000,00 EUR. Sredstva su namijenjena privrednim subjektima s inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000,00 EUR, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000,00 EUR. Aplikanti moraju osigurati i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može biti kraća od 3 mjeseca niti duža od 6 mjeseci.

Sve pristigle prijave bit će ocijenjene u skladu s tri osnovna kriterija – inovativnost, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Prilikom evaluacije, prednost imaju vlastite inovacije privrednih subjekata u odnosu na nabavku gotovog inovativnog rješenja proizvoda ili nabavljene tehnologije, koje će doprinijeti razvoju novog proizvoda, usluge ili procesa na tržištu, te imati širu društvenu korist.

Prijave na ovaj poziv moraju biti podnesene isključivo u elektronskoj formi na sajtu www.c2c.ba u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Vodič/Smjernice za aplikante. Krajnji rok za podnošenje prijava je 12. februar 2021. do 16.00 sati, a sve dodatne informacije koje se odnose na ovaj poziv, kao i način podnošenja aplikacije nalaze se na linku: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/challenge-fond-novi-poziv-za-projekte/.