Јавни позив Challenge фонда за пријаву иновативних пословних идеја

Challenge фонд је расписао јавни позив на који се могу пријавити привредни субјекти из Босне и Херцеговине са иновативним пословним идејама, производима или услугама које могу довести до повећања конкурентности, смањења незапослености и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ.

Image for news

За потенцијалне кориснике из категорије стартуп-а, који су регистровани најмање 6 мјесеци, а најдуже двије године, предвиђен је максимални износ гранта до 10.000 ЕУР, док је за кориснике из категорије зрелих привредних субјеката до 250 запослених, који послују двије године и више, максималан износ грант средстава до 30.000 ЕУР. Апликанти су обaвезни осигурати и минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. Период имплементације пројекта не може трајати краће од три мјесеца и дуже од 12 мјесеци.


Могућност пријављивања на јавни позив проводи се искључиво путем онлине аплицирања на електронски систем за аплицирање и евалуацију (еМСАЕ) који се налази на wеб страници www.c2c.ba, гдје је доступан и Водич за апликанте, који је саставни дио Апликативног пакета. Апликације које буду достављене путем поште (штампана форма), путем факса или на неки други начин, неће бити узете у разматрање, нити ће бити предмет оцјењивања.


Пројект Challenge tо Change 3.0 је трогодишњи пројект укупне вриједности 3 милиона ЕУР, који финансира Шведска. Пројект имплементира Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА у партнерству са Агенцијом за развој предузећа ЕДА. Партнер у пројекту је и Регија Остерготланд, Источна Шведска.


За потенцијалне апликанте на располагању је буџет чији је индикативни износ 480.000 ЕУР, а рок за достављање апликација је 22. 5. 2023. године до 16 часова.
Додатне информације о јавном позиву доступне су на сајту www.c2c.bа.