Javni poziv USAID/Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA)

Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity – MEA) petogodišnji je projekat s ciljem jačanja informacionog prostora u BiH. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno publici s tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama.

MEA ima za cilj podsticati i kulturu učenja i inovacija na osnovu iskustva i znanja i svojih partnera kao i članova tima iz BiH i regije. Sve aktivnosti su osmišljene tako da se međusobno nadopunjuju i ulažu u održivost jačeg, inkluzivnijeg informacijskog prostora. MEA će podržati nezavisne medije i individualne kreatore/ke sadržaja izgradnjom njihovih kapaciteta za proizvodnju kvalitetnog sadržaja, radeći na osnaživanju njihove digitalne sigurnosti, jačanjem lokalnih mreža i cjelokupnog pravnog okvira podrške za novinare. Na lokalnom nivou, aktivnosti će biti usmjerene na izgradnju kapaciteta i interesa pojedinaca za medije, kao i kapaciteta manjih, manje poznatih medija kako bi se osiguralo da se lokalni glasovi čuju.

Good Story Fund je prilika za finansiranje putem otvorenog poziva u okviru                   USAID-ovog MEA projekta otvorena za novinare, medije, aktiviste, organizacije civilnog društva i individualne kreatore/ke sadržaja. Fond za cilj ima podržati produkciju digitalnog sadržaja različitih formata, a prednost imaju projekti koji nude inovativnost i potencijal eksperimentiranja, nastoje prijeći podjele i zbližiti zajednice, povećati kvalitet proizvodnje, podsticati saradnju između sektora i različitih medija, te imaju potencijal da inspiriraju druge da slijede njihov primjer. Posebnu pažnju će posvetiti projektnim idejama koje pomažu povećanju raznolikosti ponude sadržaja na određenom tržištu ili dopiru do dijela publike koji je zapostavljen. Ovaj poziv će biti raspisan dva puta godišnje za vrijeme trajanja projekta, a prioriteti će proizlaziti iz trenutnog konteksta.

Ovaj fond je dostupan za pojedinačne aplikacije (do $2,950) i medijske organizacije (do maksimalno  $15,000)

Ovaj grant će pokriti troškove rada, produkcije i kupovine osnovne sitne  opreme koji su važni i isključivo vezani za datu produkciju. Osoblje Internewsa će detaljno pregledati prijedloge budžeta prije krajnjeg odobrenja.

Primjeri prihvatljivih troškova u okviru ovog poziva za grantove:

 • Vrijeme u kojem članovi osoblja/konsultanti rade na predloženom projektu,
 • Doprinosi (porez na prihod; zdravstveno osiguranje),
 • Materijali, pribor, sitna tehnička oprema potrebni za implementaciju projekta,
 • Usluge (isključivo koje doprinose kvalitetnijem sadržaju),
 • Putovanja vezana za izvještavanje, ili istraživanjem publike za projekat.

Indirektni troškovi (oni neophodni za vođenje organizacije, ali koji nisu direktno vezani za aktivnosti predložene u aplikaciji za grant) mogu biti dio predloženog budžeta. Podnosioci prijava mogu planirati 10% svog predloženog budžeta za pokrivanje indirektnih troškova. MEA tim će raditi s aplikantima čiji prijedlozi budu odabrani za grantove kako bi se utvrdili točni prihvatljivi troškovi.

Sljedeći troškovi NISU prihvatljivi prema ovom pozivu:

 • kapitalna ulaganja;
 • troškovi najma (rente);
 • troškovi školarina, stipendija;
 • naknade za obroke (dnevnice) za vanjske saradnike, pripravnike, konsultante, stručnjake, itd. Dozvoljene su samo za osoblje;
 • plaćanja kotizacija za konferencije ili bilo kakve obuke za učesnike projekata (ali ne i zaposlene);
 • projekti gradnje i/ili izgradnje; građevinski radovi. 

Sve aplikacije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Aplikacija, uključujući prateću dokumentaciju, može se podnijeti na maternjem (b/h/s) jeziku ili na engleskom.
 • Sve prijave moraju biti dostavljene do srijede, 15. 6., u 17.00 sati po srednjoevropskom vremenu.
 • Sve prijave moraju biti potpune i predate putem online obrasca, koristeći dostupnu formu za aplikaciju. Svaku prijavu podnesenu drugačije neće uzeti za razmatranje.
 • Obavezno dostaviti detaljan budžet koristeći priloženi MEA primjerak budžeta. (Aneks 1) Sve prijave podnesene bez korištenja predviđenog obrasca budžeta neće biti uzete u razmatranje.
 • Samostalni kreatori/ke sadržaja koji se prijavljuju za Poziv  moraju biti državljani/ke sa boravištem u Bosni i Hercegovini. Oni također moraju dostaviti kratke biografije (CV), uključujući linkove ranijih priča/sadržaja i kontakte dvije preporuke.
 • Napominjemo da individualni kreatori/ke sadržaja moraju ponuditi/osigurati platformu za distribuciju sadržaja.
 • U slučaju pravnih osoba (medijske organizacije), podnositelji zahtjeva moraju biti registrovani u Bosni i Hercegovini. Pošaljite skeniranu potvrdu o registraciji kao Aneks 2.
 • Prijave i dodatna dokumentacija se podnose putem platforme Balkansmedia.org. Molimo pogledajte link: https://balkansmedia.org/bs/form/good-story-fund-usaid-podrska-me

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom za grant možete uputiti putem e-maila na BA-MEA-Grants@internews.org sa naslovom „Upit o MEA Good Story fondu.“