Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku strojeva, opreme i alata BTP-23

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda za nabavku nove mehanizacije, opreme i alata proizvodenih u Mađarskoj.

Image for news

Cilj projekta je povećanje efikasnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, razvoj tehnologije proizvodnje, unapređenje korištenja kapaciteta i upravljanja resursima, poboljšanje uvjeta održivosti i poslovanja.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz nepovratnih sredstava i vlastitog učešća. Nepovratna sredstva – najviše 70% od ukupnih prihvatljivih troškova nabavke. Minimalni iznos podrške po Korisniku je 2.500 eura. Maksimalni iznos potpore po Korisniku je 25.000 eura. Vlastito učešće – najmanje 30% od ukupnih prihvatljivih troškova nabavke. Vlastito učešće može se u potpunosti ili djelimično osigurati i iz kredita, pri čemu kredit mora biti odobren po osnovu ili za namjenu vlastitog učešća u Javnom pozivu. Državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć osigurana iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora NIJE PRIHVATLJIV oblik vlastitog učešća.

Uslovi prijave na Javni poziv

• registrovani poljoprivredni proizvođači ili prerađivači:

a) fizička lica (registrirano poljoprivredno gazdinstvo)

b) samostalni preduzetnici i pravno lice osnovana najkasnije 31. 12. 2022. godine (registrovana za poljoprivrednu proizvodnju ili preradu) - mikro, mala i srednja preduzeća, te registrovana udruženja, fondacije i poljoprivredne zadruge

• prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili u Brčko distriktu BiH

• zemljište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta BiH s regulisanim pravom korištenja

• upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili Brčko distrikta BiH (RPG) ili registracija samostalnog preduzetništva ili pravnog lica za poljoprivrednu djelatnost ili djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda kod nadležne jedinice lokalne samouprave ili nadležnog privrednog/osnovnog suda u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu BiH.

Jedno fizičko ili pravno lice može podnijeti isključivo 1 prijavu na Javni poziv.

Isključivo jedna prijava može biti podnesena za jedno mjesto upotrebe mehanizacije, opreme i alata.

Rok za prijavu je 14.10.2023. godine

Više informacija možete pronaći na https://forsrpska.org/javni-poziv-BTP23

 

Prilog: BTP-23: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednimproizvođačima iprerađivačimaza nabavku mehanizacije, opreme i alata