Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavu strojeva, opreme i alata BTP-23

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim osobama koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda za nabavu nove mehanizacije, opreme i alata proizvodenih u Mađarskoj.

Image for news

Cilj projekta je povećanje efikasnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, razvoj tehnologije proizvodnje, unapređenje korištenja kapaciteta i upravljanja resursima, poboljšanje uvjeta održivosti i poslovanja.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabave sastoje se iz nepovratnih sredstava i vlastitog učešća. Nepovratna sredstva – najviše 70% od ukupnih prihvatljivih troškova nabave. Minimalni iznos potpore po Korisniku je 2.500 eura. Maksimalni iznos potpore po Korisniku je 25.000 eura. Vlastito učešće – najmanje 30% od ukupnih prihvatljivih troškova nabave. Vlastito učešće može se u potpunosti ili djelimično osigurati i iz kredita, pri čemu kredit mora biti odobren po osnovu ili za namjenu vlastitog učešća u Javnom pozivu. Državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć osigurana iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora NIJE PRIHVATLJIV oblik vlastitog učešća.

Uvjeti prijave na Javni poziv

• registrirani poljoprivredni proizvođači ili prerađivači:

a) fizičke osobe (registrirano poljoprivredno gazdinstvo)

b) samostalni poduzetnici i pravna osoba osnovana najkasnije 31. 12. 2022. godine (registrirana za poljoprivrednu proizvodnju ili preradu) - mikro, mala i srednja poduzeća, te registrirane udruge, fondacije i poljoprivredne zadruge

• prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili u Brčko distriktu BiH

• zemljište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta BiH s reguliranim pravom korištenja

• upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili Brčko distrikta BiH (RPG) ili registracija samostalnog poduzetništva ili pravne osobe za poljoprivrednu djelatnost ili djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda kod nadležne jedinice lokalne samouprave ili nadležnog privrednog/osnovnog suda u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu BiH.

Jedna fizička ili pravna osoba može podnijeti isključivo 1 prijavu na Javni poziv.

Isključivo jedna prijava može biti podnesena za jedno mjesto uporabe mehanizacije, opreme i alata.

Rok za prijavu je 14.10.2023. godine

Više informacija možete pronaći na https://forsrpska.org/javni-poziv-BTP23

 

Prilog: BTP-23: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednimproizvođačima iprerađivačimaza nabavu mehanizacije, opreme i alata