Јавни позив за додјелу неповратних средстава пољопривредним произвођачима и прерађивачима за набавку стројева, опреме и алата БТП-23

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Прогрессус” додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве пољопривредном производњом и/или прерадом пољопривредних производа за набавку нове механизације, опреме и алата производених у Мађарској.

Image for news

Циљ пројекта је повећање ефикасности и конкурентности пољопривредних произвођача и прерађивача, развој технологије производње, унапређење кориштења капацитета и управљања ресурсима, побољшање увјета одрживости и пословања.

Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из неповратних средстава и властитог учешћа. Неповратна средства – највише 70% од укупних прихватљивих трошкова набавке. Минимални износ подршке по Кориснику је 2.500 еура. Максимални износ потпоре по Кориснику је 25.000 еура. Властито учешће – најмање 30% од укупних прихватљивих трошкова набавке. Властито учешће може се у потпуности или дјелимично осигурати и из кредита, при чему кредит мора бити одобрен по основу или за намјену властитог учешћа у Јавном позиву. Државна помоћ, помоћ републичких органа и организација јавне управе, јединица локалне управе и самоуправе, помоћ осигурана из других међународних грантова или сличних извора НИЈЕ ПРИХВАТЛЈИВ облик властитог учешћа.

Услови пријаве на Јавни позив

• регистровани пољопривредни произвођачи или прерађивачи:

а) физичка лица (регистрирано пољопривредно газдинство)

б) самостални предузетници и правно лице основана најкасније 31. 12. 2022. године (регистрована за пољопривредну производњу или прераду) - микро, мала и средња предузећа, те регистрована удружења, фондације и пољопривредне задруге

• пребивалиште или сједиште у Републици Српској или у Брчко дистрикту БиХ

• земљиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ с регулисаним правом кориштења

• упис у Регистар пољопривредних газдинстава Републике Српске или Брчко дистрикта БиХ (РПГ) или регистрација самосталног предузетништва или правног лица за пољопривредну дјелатност или дјелатност прераде пољопривредних производа код надлежне јединице локалне самоуправе или надлежног привредног/основног суда у Републици Српској или Брчко дистрикту БиХ.

Једно физичко или правно лице може поднијети искључиво 1 пријаву на Јавни позив.

Искључиво једна пријава може бити поднесена за једно мјесто употребе механизације, опреме и алата.

Рок за пријаву је 14.10.2023. године

Више информација можете пронаћи на хттпс://форсрпска.орг/јавни-позив-БТП23

 

Прилог: БТП-23: Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривреднимпроизвођачима ипрерађивачимаза набавку механизације, опреме и алата