Poziv za prijavu sudjelovanja na obuci iz MATRA programa na temu "Ljudska prava i manjine - Human Rights and Minorities".

Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine kao kontakt tačka za Bosnu i Hercegovinu za saradnju obavještava sve zainteresirane da je Holandski helsinški komitet (NHC) započeo proces primanja prijava za obuku iz MATRA programa obuka na teme "Ljudska prava i manjine - Human Rights and Minorities".

Image for news

Program obuke o vladavini prava Matra osmišljen je za jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti vladavine prava unutar vladinih organizacija u Albaniji, Armeniji, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Kosovu, Moldaviji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj i Ukrajini. U tu svrhu nudi se nekoliko programa osposobljavanja godišnje, od kojih svaki uvodi sudionike u najbolju praksu u širokom rasponu tema vladavine prava. Kroz interaktivne sesije koje kombiniraju teoriju, praktične vještine i studijske posjete, politički savjetnici, članovi pravosuđa i drugi državni službenici koji rade u državnom i pravosudnom sektoru stječu znanja i vještine potrebne za provođenje reformi u svojim matičnim zemljama. Osim toga, sudjelovanjem u programu obuke sudionici postaju dio velike transnacionalne mreže alumnija, predavača i relevantnih vladinih odjela u Nizozemskoj i u ciljanim zemljama. Ova mreža nudi platformu za učenje, razmjenu i suradnju.

Matra program obuke o vladavini prava osmislili su i provode Nizozemski helsinški odbor, Pravni fakultet u Leidenu i Haaška akademija za lokalnu upravu. Financira ga Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske.

Više o obuci: Ljudska prava i manjine

Program obuke ima za cilj pružiti sudionicima pregled mehanizama i politika koje se mogu koristiti za provedbu međunarodno dogovorenih standarda ljudskih prava te kako se oni mogu pokrenuti i učiniti uspješnim. Fokus će biti na praktičnoj provedbi kao i interakcija vlade s civilnim društvom. Prezentacije o nizozemskom pristupu u rješavanju ovih standarda potaknut će sudionike da promisle o situaciji u vlastitoj zemlji, da identificiraju područja za reformu i njeguju razmjenu praksi u međusobnim zemljama. Osim toga, unaprijedit će se znanja i vještine za razvoj održive politike za unapređenje zaštite ljudskih prava.

Obuka će se održati u hibridnom formatu u dva dijela :

Prvi dio - online u periodu od 17. maja do 07. juna 2023. godine;

Drugi dio -  u Hagu od 12. do 16. juna 2023. godine.

Krajnji rok za slanje prijava je 09. april 2023. godine.

 Više informacija o obuci kao i link za prijavu dostupni su na sajtu: www.nhc.nl/matrarolt