UN pokreće najveće globalno istraživanje javnog mnijenja o klimatskim promjenama

Kampanja koju predvodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) pod nazivom Misija 1.5 ima za cilj da premosti jaz između građana i vlada u vezi s ambicioznim klimatskim akcijama. Kampanja će se realizovati putem videoigre dostupne na internetu i mobilnim uređajima. Korisnici preuzimaju ulogu kreatora klimatskih politika i donose odluke kako bi pokušali zadržati globalno zagrijavanje ispod 1,5 °C. Time se želi pružiti prilika da 20 miliona ljudi širom svijeta kažu svoje mišljenje o načinima ograničavanja klimatskih promjena koje žele da njihove vlade usvoje.

Image for news

Po završetku igre korisnici će moći glasati o ključnim klimatskim akcijama koje oni žele da budu usvojene. Prikupljeni podaci bit će analizirani i dostavljeni vladama, koje često nemaju pristup pouzdanim informacijama o javnom mišljenju o klimatskim akcijama.

Igra Mission 1.5 dostupna je na  https://mission1point5.org/ i mogu joj pristupiti svi ljudi širom svijeta.

Bosna i Hercegovina izložena je značajnim prijetnjama uzrokovanim klimatskim promjenama. Istovremeno kapaciteti za rješavanje ovog pitanja i prilagođavanje negativnim uticajima klimatskih promjena veoma su ograničeni, a posebno kada su u pitanju učestalost i obim plavljenja velikih vodotoka u BiH, čija se frekvencija u posljednjoj deceniji utrostručila. UNDP u Bosni i Hercegovini u saradnji sa svim nivoima vlasti i uz podršku donatora realizuje niz inicijativa koje treba da doprinesu prilagođavanju i ublažavanju efekata klimatskih promjena. UNDP intervencije obuhvataju izgradnju integrisanog pristupa smanjenju rizika od poplava, uspostavu sistema energetskog menadžmenta, realizaciju mjera energetske efikasnosti u javnom sektoru, bolju iskorištenost obnovljivih izvora energije, razvoj planova prilagođavanja na klimatske promjene i druge aktivnosti.

„Nadam se da će stanovnici Bosne i Hercegovine iskoristiti priliku i izraziti svoja stajališta kroz interaktivnu videoigru. Također, ovo je odlična prilika za vlade na svim nivoima vlasti u BiH da na osnovu istraživanja javnog mnijenja preduzmu akcije u smislu ublažavanja i prilagođavanja zemlje klimatskim promjenama“, ističe Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-ja u BiH.

Više informacija možete naći na internetskoj stranici: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/Mission15.html.