Obavijest o održavanju webinara Skupštine europskih regija

Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju obaviještava sve zainteresirane da je Skupština europskih regija (AER-Assembly od European Regions) zbog novonastale situacije vezano za COVID-19 pandemiju omogućila besplatan pristup Webinarima.
S tim u vezi pozivamo što veći broj državnih službenika i namještenika da prisustvuju navedenim webinarima.

1. 24 Juni (14:30 - 16:00) - Localisation of the SDGs (Lokalizacija održivih razvojnih cilljeva) - Sustainable Development Goals (SDGs), (live stream + konferencija);
2. 29 Juni (11:00 - 12:00) - Includ-EU Migration Webinar (Migracije u EU).

Za pristupne podatke, odnosno šifre potrebno je kontaktirati Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju Vlade Brčko distrikta BiH na eubrcko @gmail.com ili na broj tel: 049-490-063.

Image for news