Objavljen Javni poziv za sufinansiranje projekata EU i drugih donatora

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH objavljuje Javni poziv za dodjelu grant sredstava za sufinansiranje projekata Evropske unije i drugih donatora u 2019. godini.

Image for news

Svrha dodjele grant sredstava za sufinansiranje projekata jeste da se doprinese unapređenju pojedinih oblasti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, a posebno:

a)      procesa evropskih integracija i međunarodne saradnje;

b)      ekonomskog razvoja;

c)      društvenog razvoja;

d)      razvoja civilnog društva;

e)      borbe protiv korupcije;

f)       jačanju kapaciteta institucija Distrikta;

g)      odgovora na katastrofe i vanredne situacije.

 U prilogu su Javni poziv i obrazac prijave.