Online anketa za pripadnike iseljeništva iz BiH

11.6.2020. Međunarodna organizacija za migracije u BiH (IOM) objavila je online anketu koja je pripremljena s ciljem prikupljanja informacija o efektima pandemije COVID-19 na pripadnike dijaspore i iseljeništva iz Bosne i Hercegovine.

Image for news

Detaljnije informacije o anketi i upitnik koji je potrebno popuniti možete pogledati na sljedećem linku: https://iom.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9X2LGhN6XWyRUxf. 

Datum završetka ankete je srijeda 17. juni 2020. (do ponoći po srednjoevropskom vremenu).