Poziv za prijave za pohađanje obuka u oblasti evropskih integracija u oktobru 2022. godine

Direkcija za evropske integracije poziva sve zainteresovane da se prijave za pohađanje obuka u oblasti evropskih integracija koje će se održati u oktobru (četvrti kvartal) 2022. godine. Vezano za metode izvedbe obuka, planirano je da sve obuke u oktobru 2022. godine budu održane uživo u sali u Bihaću, Sarajevu i Banja Luci.

Image for news

Kalendar obuka koje će se održati dostupan je na sljedećem linku:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7 

Zainteresovani za sudjelovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećem linku:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavniobrazaczaucescenawebinaru-2_1601557933.doc 

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje, na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave za prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećem linku:

https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika 

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci, polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.