Strategija razvoja saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH dostupna za komentare građanima

22.8.2019. Poštovani građani,


Radna grupa za izradu strategije saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH, a uz pomoć konsultantskog tima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u okviru projekta Dijaspora za razvoj (D4D) izradila je Nacrt Strategije razvoja saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH za period 2020–2024. godina.

Image for news

Vaše komentare, prijedloge i sugestije na sačinjeni Nacrt Strategije koji se nalazi u prilogu možete dostaviti na e-mail: eubrcko@gmail.com, najkasnije do 4. septembra 2019. godine. 

Nacrt Strategije razvoja saradnje s iseljenistvom BD BiH 2020-2024