Vlada održala redovno zasjedanje

20.3.2019. Vlada Brčko distrikta BiH, u nastavku 58. redovne sjednice, primila je k znanju Informaciju u vezi s ispunjavanjem mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz Reformske agende za period 2015–2018. godine.

Image for news

Šef Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Miroslav Geljić rekao je da je od ukupno 62 mjere u toku provedba 23 mjere, završena je provedba 15 mjera, nije započeto 5, a kontinuirano se provodi njih 12, dok sporni status ima 7 mjera.

U nastavku sjednice Vlada je usvojila kvartalni izvještaj o radu člana Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“, koji je zaposlenik u organu javne uprave Brčko distrikta BiH. Vlada je započela 59. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu. Usvojen je i Prijedlog izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, svih vrsta zaliha materijala i robe, stanja novčanih sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31. 12. 2018. godine. Razmatrana je informacija i usvojen prijedlog zaključka na zahtjev „Santovac“ d.o.o. o cijeni za pružanje usluga na tržnici „Arizona“ Brčko.