Vlada održala redovito zasjedanje

20.3.2019. Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 58. redovite sjednice primila je k znanju Informaciju u vezi s ispunjenjem mjera iz Akcijskog plana za provedbu mjera iz Reformske agende za razdoblje 2015. – 2018. godine.

Image for news

Predstojnik Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Miroslav Geljić rekao je da je od ukupno 62 mjere u tijeku provedba 23 mjere, završena je provedba 15 mjera, nije započeto 5, a kontinuirano se provodi njih 12 dok sporni status ima 7 mjera.

Na nastavku sjednice Vlada je usvojila kvartalno izvješće o radu člana Upravnog odbora Javnog poduzeća „Komunalno Brčko“ koji je zaposlenik u tijelu javne uprave Brčko distrikta BiH. Vlada je započela 59. redovitu sjednicu na kojoj je usvojila Nacrt zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2019. godinu. Usvojen je i Prijedlog izvješća Središnjeg popisnog povjerenstva o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, svih vrsta zaliha materijala i robe, stanja novčanih sredstava, potraživanja i obveza na dan 31. 12. 2018. godine. Razmatrana je informacija i usvojen prijedlog zaključka na zahtjev „Santovca“ d. o. o. o cijeni za pružanje usluga na tržnici „Arizona“, Brčko.