Projekat WAI4PwDs - Web pristupačnost i druge inicijative za osobe sa invaliditetom u EU u doba pandemije i drugim kriznim vremenima

Cilj projekta, te međunarodnih susreta jeste razmjena iskustava i primjera dobre prakse u oblasti pristupačnosti raznim sadržajima koji su od ključnog značaja za poštovanje temeljnih ljudskih prava, svakodnevni kvalitetan život i socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, u svim sferama života, a posebno onim koje su dodatno pogođene i sagledane kroz prizmu posljedica pandemije virusa COVID19.
Naglasak projekta je na povećanju pristupačnosti mrežnih sadržaja osobama s invaliditetom, učenicima s teškoćama u razvoju i ostalim ranjivim grupama.

Image for news

Cilj projekta, te međunarodnih susreta jeste razmjena iskustava i primjera dobre prakse u oblasti pristupačnosti raznim sadržajima koji su od ključnog značaja za poštovanje temeljnih ljudskih prava, svakodnevni kvalitetan život i socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, u svim sferama života, a posebno onim koje su dodatno pogođene i sagledane kroz prizmu posljedica pandemije virusa COVID19.

Naglasak projekta je na povećanju pristupačnosti mrežnih sadržaja osobama s invaliditetom, učenicima s teškoćama u razvoju i ostalim ranjivim grupama.

Projekat se financira kroz program Europa za građane i građanke, Mreže gradova u konzorcijumu koji čine 9 partnera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, , Češke i Srbije. Nosilac projekta je Regionalna razvojna agencija Srem (SER).

Vrijednost WAI4PWDs projekta je 136.000,00 eura, od čega će se jedan dio sredstava raspodijeliti partnerima za aktivno učestvovanje u projektnim aktivnostima.

U Rumi je 23.-26. juna 2021. godine održan inicijalni sastanak članova projekta Web pristupačnost i druge inicijative za osobe sa invaliditetom u EU u doba pandemije i drugim kriznim  vremenima.

U Razlogu (Bugarska) je 08.-10. septembra 2021. održan sastanak članova Projekta. Kroz tri dana sastanka partneri su imali priliku predstaviti svoje ustanove, čuti primjere dobre prakse, učestvovati u grupnom radu i brainstormingu, kako bi jedni drugima prenijeli svoju motivaciju za učešće u projektu.

U vidu konferencije, rezultati projekta  Web pristupačnost i druge inicijative za osobe sa invaliditetom u EU u doba pandemije i drugim kriznim  vremenima, biti će predstavljeni na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar (CTŠ) 26. - 28. aprila 2022. godine. Predstavnici Brčko distrikta BiH će uzeti učešće u konferenciji te aktivno doprinijeti implementaciji projekta.