O Odjeljenju

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju nadležno je za:

 a)      uključivanje i koordinaciju organa javne uprave i institucija Distrikta u procesu programiranja pomoći Evropske unije kroz dostupne programe pomoći Evropske unije;

b)      saradnju s organima javne uprave i institucijama Distrikta kao nosiocima projekata u procesu identifikacije portfelja projekata koji se kandiduju prema Evropskoj uniji, bilateralnim i multilateralnim donatorima kroz službenu razvojnu pomoć dostupnu Bosni i Hercegovini;

c)      podršku organima javne uprave i institucijama Distrikta tokom planiranja i implementacije projekata koji se finansiraju iz zvanične razvojne pomoći Bosni i Hercegovini pružanjem podrške u projektnom upravljanju;

d)     saradnju s institucijama Evropske unije, bilateralnim i multilateralnim donatorima i drugim međunarodnim subjektima radi aktivnog uključivanja Distrikta u međunarodnu saradnju kako bi se osigurala podrška ukupnom razvoju Distrikta;

e)      koordinaciju organa javne uprave i institucija Distrikta u planiranju i ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija;

f)       praćenje i izvještavanje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine o ispunjavanju obaveza Distrikta u procesu evropskih integracija kroz koordinaciju nadležnih organa javne uprave i institucija Distrikta;

g)      koordinaciju poslova na usklađivanju pravnog sistema Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sa standardima za pristupanje Evropskoj uniji;

h)      koordinaciju i organizaciju prevođenja pravnih propisa Evropske unije i propisa u Brčko distriktu BiH na jedan od jezika Evropske unije, kao i prevođenje drugih dokumenata značajnih za razumijevanje i ispunjavanje obaveza Brčko distrikta BiH u procesu evropskih integracija;

i)        razvoj saradnje sa dijasporom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;