Pododjeljenje za koordinaciju pomoći Europske unije, regionalnu saradnju i harmonizaciju propisa

Šef Pododjeljenja: Amra Ćosović

U Pododjeljenju za koordinaciju pomoći Evropske unije, regionalnu saradnju i harmonizaciju propisa vrše se poslovi koji se odnose na:

 • koordinaciju omogućavanja pravovremenog i adekvatno zastupljenog sudjelovanja u procesu programiranja pomoći u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA;
 • rad na koordiniranju saradnje s regionalnim organizacijama i institucijama radi unapređenja regionalne saradnje;
 • sudjelovanje u koordinaciji dostupnih programa pomoći Evropske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se finansiraju iz EU sredstava i prekograničnu saradnju;
 • koordinaciju jačanja apsorpcijskih kapaciteta organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH putem osiguravanja sudjelovanja predstavnika Distrikta u dostupnim programima obuke, a posebno korištenjem instrumenta TAIEX;
 • koordinaciju rada predstavnika Brčko distrikta BiH u radnim grupama nadležnima za proces programiranja pomoći i omogućavanje horizontalne koordinacije na nivou Brčko distrikta BiH u vezi s korištenjem sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA;
 • koordinaciju pružanja stručne pomoći u procesu programiranja i implementacije programa i projekata iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i drugih dostupnih programa pomoći Evropske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se finansiraju iz EU sredstava i prekograničnu saradnju;
 • koordinaciju praćenja realizacije projekata finansiranih iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i drugih dostupnih programa pomoći Evropske unije uključujući tehničku pomoć, bilateralne programe koji se finansiraju iz EU sredstava i prekograničnu saradnju;
 • podršku nadležnim organima uprave i institucijama Distrikta pri unapređenju procesa iz oblasti planiranja i upravljanja projektima Evropske unije i procesa harmonizacije pravnog sistema;
 • poslove koordinacije usklađivanja zakonodavstva Brčko distrikta BiH s pravom Evropske unije i obavezama preuzetim međunarodnim pravndavanje pravnih mišljenja o usklađenosti nacrta propisa s EU propisima;
 • pravilno provođenje procedure harmonizacije propisa Brčko distrikta BiH s EU pravom u skladu s Odlukom o procedurama u postupku usklađivanja propisa Brčko distrikta BiH s pravom Evropske unije;
 • predlaganje metodologija i mjera za usklađivanje pravnih propisa s EU pravom;
 • pružanje ekspertne pomoći organima i institucijama Brčko distrikta BiH u procesu usklađivanja pravnih propisa;
 • saradnju i operativne kontakte s državnim organima i institucijama Evropske unije u oblasti usklađivanja pravnih propisa.