Pododjeljenje za programe razvojne pomoći i međunarodnu saradnju

Šef Pododjeljenja: Branislav Marić

U Pododjeljenju za programe razvojne pomoći i međunarodnu saradnju vrše se poslovi koji se odnose na:

  • pružanje podrške u osiguranju finansijske i tehničke pomoći iz dostupnih sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini namijenjenih investicionom razvoju, poput bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija;
  • podršku organima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH u kreiranju programa javnih investicija i portfelja projekata na osnovu strateških razvojnih ciljeva Distrikta koji bi se djelimično ili u potpunosti finansirali iz sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini namijenjenih investicionom razvoju, poput sredstava bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija;
  • podršku organima uprave i institucijama Distrikta tokom kandidovanja projekata za dobijanje sredstava razvojne pomoći dostupne Bosni i Hercegovini omogućavajući pružanje tehničke pomoći u razvoju projekata ili investicionom finansiranju projekata iz sredstava bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija;
  • podršku organima uprave i institucijama Distrikta tokom planiranja i implementacije projekata koji se djelimično ili u potpunosti finansiraju iz sredstava razvojne pomoći Bosni i Hercegovini pružanjem stručne podrške u projektnom upravljanju i razvojem metodologije za upravljanje projektima;
  • podršku nadležnim organima uprave i institucijama Distrikta pri unapređenju procesa upravljanja projektima koji se finansiraju od strane donatora i međunarodnih finansijskih institucija;
  • saradnju s bilateralnim i multilateralnim donatorima, međunarodnim finansijskim institucijama i drugim međunarodnim subjektima radi aktivnog uključivanja Distrikta u međunarodnu saradnju kako bi se osigurala podrška ukupnom razvoju Distrikta kao i s ciljem realizacije programa i projekata koji su od općeg interesa za razvoj Brčko distrikta BiH;
  • unapređenje saradnje s nadležnim tijelima, organima i organizacijama i učešće u zajedničkim aktivnostima i projektima BDBiH u vezi sa dijasporom, komunikaciju sa dijasporom Distrikta s ciljem boljeg i jednostavnijeg ostvarivanja njihovih prava, potreba i interesa u Distriktu;
  • podršku organima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH u izradi, ažuriranju i prezentaciji strateških dokumenata iz oblasti saradnje sa dijasporom, te implementaciju istih;
  • informisanje organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH na osnovu prikupljenih i raspoloživih podataka u oblasti saradnje sa dijasporom, institucionalno uključivanje koncepta migracija u razvojne politike Brčko distrikta BiH i uključivanje dijaspore u razvoj Distrikta.