Pododjeljenje za strategiju evropskih integracija

Šefica Pododjeljenja: Snježana Dolić

U Pododjeljenju za strategiju evropskih integracija i reformu javne uprave vrše se poslovi koji se odnose na:

 • koordinaciju u analizi politika u BiH i Evropskoj uniji, posebno u svjetlu pitanja koja su od posebnog značaja za daljnji napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija;
 • sudjelovanje u pripremanju i predlaganju strateških dokumenata na nivou BiH potrebnih za evropske integracije kao i izradi stručnih dokumenata u vezi s evropskim integracionim aktivnostima;
 • vršenje funkcionalne saradnje u vezi s evropskim integracijama u nadležnosti organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH;
 • vršenje koordinacije predstavljanja Brčko distrikta BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja kroz podršku predstavnicima Brčko distrikta BiH u radnim grupama na nivou BiH i pružanje stručne pomoći organima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH;
 • koordinaciju rada predstavnika Brčko distrikta BiH u sektorskim pododborima i radnim grupama za evropske integracije;
 • identifikovanje obaveza iz dokumenata Evropske unije koji su u nadležnosti Brčko distrikta BiH u saradnji s nadležnim institucijama BiH;
 • predlaganje plana aktivnosti na ispunjenju obaveza u procesu evropskih integracija na osnovu dokumenata Evropske unije i Bosne i Hercegovine;
 • koordinaciju procesa izvještavanja Brčko distrikta BiH prema Direkciji za evropske integracije i Delegaciji Evropske unije;
 • provođenje programa obuke iz oblasti provođenja obaveza strateškog planiranja i izvještavanja u procesu evropskih integracija;
 • koordinaciju pripreme i predlaganje planskih dokumenata neophodnih za kontinuirano odvijanje procesa evropskih integracija, uključujući Program integrisanja BiH u EU, te praćenje, ažuriranje i izvještavanje o realizaciji planskih dokumenata i Programa integrisanja BiH;
 • koordinaciju predstavljanja BiH u procesu evropskih integracija kroz podršku pregovaračkom timu BiH i pružanje stručne pomoći institucijama Brčko distrikta BiH, putem organizovanja sastanaka s predstavnicima EK i zajedničkih organa koji se uspostavljaju u ovom procesu;
 • provođenje komunikacijskih aktivnosti usmjerenih ka različitim ciljnim grupama, s ciljem upoznavanja javnosti s procesom evropskih integracija kao i analizu tih aktivnosti;
 • analizu i utvrđivanje potreba za stručnim obučavanjem u oblasti evropskih integracija u skladu s dinamikom i potrebama ovog procesa;
 • saradnju s Delegacijom EU u BiH i ambasadama država članica EU u oblasti komunikacije i koordinacije o procesu evropskih integracija u BiH;
 • koordinaciju, usmjeravanje i pružanje pomoći u provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU;
 • koordinaciju izrade, kao i pružanje stručne pomoći institucijama i odjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH pri izradi Priloga Institucija u BiH za Godišnji izvještaj EK o BiH u procesu evropskih integracija;
 • pripremanje i predlaganje analize napretka BiH u procesu evropskih integracija i njenih obaveza nakon objavljivanja Godišnjeg izvještaja EK o BiH.