Služba zajedničkih poslova


  • Šef Odjeljenja

Miroslav Geljić

Tel. +387 49 490 021

e-mail: miroslav.geljic@bdcentral.net


  • Stručni savjetnik za pravne i opće poslove

Edvin Brčvak

Tel. +387 49 490 022

e-mail: edvin.brcvak@bdcentral.net


  • Stručni savjetnik za finansijske poslove i internu kontrolu

Dragana Lazić

Tel. +387 49 490 022

e-mail: dragana.lazic@bdcentral.net


  • Viša stručna saradnica – prevodilac

Jasmina Salihović Hodžić

Tel. +387 49 490 022

e-mail: jasmina.salihovic.hodzic@bdcentral.net


  • Stručni referent za administrativne poslove

Danijela Jurić

Tel. +387 49 490 024

e-mail: danijela.juric@bdcentral.net


  • Vozač

Niko Lukić

Tel. +387 49 490 024