Služba zajedničkih poslova

Organizacionom jedinicom rukovodi Miroslav Geljić, šef Odjeljenja za Evropske integracije i međunarodnu saradnju.

 

U Službi zajedničkih poslova vrše se poslovi koji se odnose na:
  • stručnu i administrativnu podršku radu šefa Odjeljenja;
  • pružanje stručne i administrativne podrške nižim organizacionim jedinicama unutar Odjeljenja;
  • pripremu pravnih akata za potrebe Odjeljenja;
  • prijem i obradu prispjele dokumentacije koja se odnosi na finansijsko poslovanje Odjeljenja;
  • pružanje stručne podrške u oblasti finansija u okviru Odjeljenja kao i u oblasti finansijske kontrole;
  • vođenje općih poslova za Odjeljenje;