Poziv prema organizacijama civilnog društva da iskažu interes za učešće u aktivnostima DiaLab-a, koje su dio USAID projekta „Diaspora Invest“

Pozivamo predstavnike organizacija civilnog društva s područja Brčko distrikta BiH da uzmu učešće u aktivnostima DiaLab-a, koje su dio USAID projekta „Diaspora Invest“. Cilj je uspostaviti kontakt sa zainteresovanim organizacijama civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i širom svijeta, koje okupljaju dijasporu porijeklom iz BiH, radi zajedničkih aktivnosti i saradnje.

Image for news

Izražavanjem interesa za učešće u aktivnostima USAID "Diaspora Invest" kroz DiaLab, organizacije civilnog društva mogu ostvariti sljedeća prava i koristi:

  • Mogućnost predlaganja aktivnosti koje jačaju veze s dijasporom kroz društveno odgovorne inicijative, događaje i povezivanje te slanje upita za podršku od projekta USAID "Diaspora Invest" za  implementaciju ovih prijedloga.
  • Prilika za učešće u treninzima, programima i aktivnostima organizovanim od strane projekta USAID "Diaspora Invest", kao i predlaganje govornika, tema i kontakata od interesa.
  • Pristup podršci u komunikaciji i promociji vlastitih inicijativa i aktivnosti relevantnih za jačanje socijalnog i ekonomskog uticaja dijaspore.
  • Pravo pristupa B2B i drugim tipovima konferencija organizovanih ili podržanih od projekta USAID "Diaspora Invest".
  • Mogućnost da stručnjaci iz projekta USAID "Diaspora Invest" i partnerskih organizacija učestvuju u sastancima, sesijama i aktivnostima prijenosa znanja.
  • Prilika za nominaciju tema i preporuka za komunikaciju s Savjetodavnim vijećem poslovne dijaspore (DiaBAC).

Online prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linku: https://bit.ly/dialab.

Rok za prijavu je 15. decembar 2023. godine, do 17:00 sati po centralnoevropskom vremenu.