Prvi modul programa obuke rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2023. godinu

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju uspješno je realiziralo prvi od planirana tri modula programa obuke rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom tokom 13. i 14. novembra 2023. godine. Za sprovođenje ovog programa angažovan je stručnjak s bogatim iskustvom u radu s predstavnicima dijaspore, koji posjeduje duboko razumijevanje percepcije i interesa dijaspore za aktivno učešće u razvojnim inicijativama u zemlji porijekla.

Image for news

U uvodu obuke, prvog dana, polaznicima su se obratili gđa. Isma Stanić, šefica Odsjeka za privrednu, naučnu i kulturnu saradnju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, i gdin. Armin Alijagić, direktor udruženja "Naša perspektiva", u okviru USAID projekta "Diaspora Invest". Gosti su podijelili sa učesnicima dosadašnja iskustva, primjere dobre prakse i realizirane aktivnosti u oblasti saradnje sa dijasporom.
Prvi modul programa obuke fokusira se na profil dijaspore i ključne faktore koji utječu na poimanje, interese i percepciju iseljenika u kontekstu veza sa zemljom porijekla. Ovaj segment obuhvata teme poput organizacije i predstavljanja dijaspore, percepcije dijaspore i njenog interesa za angažovanje u lokalnim razvojnim aktivnostima, te uloge jedinica lokalne samouprave u profiliranju dijaspore.
Ovaj specijalistički program edukacije namijenjen je rukovodiocima i državnim službenicima koji su prepoznati u relevantnim institucijama kao ključni akteri u oblasti saradnje sa dijasporom. Oni učestvuju u procesu izrade, primjene i vrednovanja javnih politika u Brčko distriktu BiH, s ciljem prepoznavanja razvojnog potencijala migracija u sektorskim politikama i iskorištavanja istog u svrhu sveukupnog napretka društva.
Kroz ovaj program, obuhvatom odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH u okviru multisektorske saradnje i koordinacije, postići će se efikasnije i svrsishodnije povezivanje usluga prema dijaspori. Također, poboljšat će se komunikacija sa dijasporom, unaprijediti statistika o dijaspori te izvršiti mapiranje dostupnih resursa s ciljem njihovog uključivanja u ekonomski i društveni razvoj Brčko distrikta BiH.