Objavljen Javni poziv za finansiranje odnosno sufinansiranje programa odnosno projekata od javnog interesa

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju, saglasno odredbama člana 59. Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, te Odluci o usvajanju Programa utroška sredstva, broj 13-002022/21 od 27.10.2021. godine, objavljuje Javni poziv za prijavu programa odnosno projekta od javnog interesa koji će biti su/finansirani iz budžetske linije budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

Image for news

Rok za podnošenje prijave:

  • 15 dana od dana objave na internet stranici Vlade.

Planirani datum objave odluke o finansiranju na internet stranici Vlade:

  • Najkasnije 15.11.2021. godine Planirani datum zaključenja ugovora:
  • Najkasnije 19.11.2021. godine.