Proširivanje potpore u promovisanju građanskog prostora na zapadnom Balkanu

Kako bi dodatno podržali napore OCD-a u promovisanju građanskog prostora u regiji zapadnog Balkana, proširen je opseg i ciljne grupe za mogućnosti finansiranja u okviru Poziva BCSDN Regional CSDev Hub – Ad hoc grantovi.
Osim nevladinih i neprofitnih organizacija civilnog društva, mreža, platformi, udruženja i fondacija OCD-a registrovanih u jednoj od zemalja WB6, neformalne organizacije također su dobrodošle da se prijave za ad hoc potporu.

Image for news

S ažuriranim Pozivom nastavit će se pružati brzo finansiranje za trenutne potrebe ili inovacije OCD-a, u obliku direktne stručne potpore ili finansiranja raznih regionalnih akcija, doprinoseći jačanju regionalne saradnje u promovisanju građanskog prostora.

Mehanizam neposredne potrebe ima za cilj pružiti potporu akterima civilnog društva koji podstaknuti nepredviđenim događajima moraju odmah odgovoriti na trenutne izazove ili prepoznati priliku za uticanje na javno mnijenje i političke procese.

Inovacijski tok odnosi na akcije za promovisanje i razvoj novih pristupa i metoda rada i/ili sudjelovanje u izbornim jedinicama i zainteresovanim stranama, ili drugih inovativnih rješenja za rješavanje izazova OCD-a.

Rok za ovaj poziv produžava se do kraja 2021. godine, dok se ne isplate sva raspoloživa sredstva, nudeći kontinuiranu potporu te pojednostavljeni i ubrzani postupak pregleda kako bi se osigurao pravovremeni odgovor na vaše potrebe.

Sredstva za ovaj poziv dostupna su uz finansijsku potporu Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), osiguranu za Projekat „Zaštita građanskog prostora – Regionalni centar za razvoj civilnog društva”.

Iznos bespovratnih sredstava: maks. 10.000 EUR (ukupno raspoloživo finansiranje 340.000 EUR).

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici https://www.balkancsd.net/novo/wp-content/uploads/2021/04/Revised-Call-for-Ad-hoc-support.pdf.