Drugi modul programa obuke rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2022. godinu

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju nastavlja sa aktivnostima sprovođenja obuka rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2022. godinu.

Image for news

Tokom sljedeća dva dana, sprovodi se drugi od planirana tri modula obuka na kojem će učesnici imati priliku da steknu neophodna znanja o konceptu „migracije i razvoj“ kako bi mogli detektovati indikativne mjere u nadležnosti svake od institucija, kojima bi se integrisali resursi dijaspore u razvojni kontekst.


Učesnici obuke će se upoznati sa ključnim izazovima i mogućnostima vezanim za migracije i lokalni razvoj kao što su lokalni akteri i njihova uloga u razvojnom procesu, potencijal dijaspore za lokalni razvoj kao i pregled i razlike koncepata uvrštavanja migracija u lokalni razvoj. S tim u vezi, učesnici će imati priliku da kroz prezentacije, vježbe i diskusije uvide koje su to konkretne veze migracija sa strateškim planiranjem u Brčko distriktu BiH. Upravljanje uključivanjem dijaspore u segment lokalnog razvoja, koraci u procesu strateškog planiranja kao i vizija i strateški pravci sa aspekta dijaspore su također neke od tema o kojima će biti govora tokom ove dvodnevne obuke.


Sljedeće sedmice je planirano održavanje završnog, trećeg modula programa obuke rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2022. godinu.