Javni poziv USAID-a za dostavu projekata za investiranje u energetski sektor

USAID-ov projekt “Investicije u energetiku” podržava razvoj najisplativijih investicionih projekata i pomaže im da pronađu svoj put do potencijalnih investitora i financijskih institucija.

Image for news

Projektni tim će surađivati s međunarodnim financijskim institucijama (MFI), bankarskim sektorom, investitorima i korisnicima kako bi se odabranim projektima koji su tehnički, ekonomski i ekološki održivi omogućilo provođenje u djelo.

 

Projekt će se fokusirati na unaprjeđenje investicijskog potencijala ekološki prihvatljive proizvodnje, prijenosa i distribucije toplotne i električne energije, na centralizirane sisteme grijanja, vodosnabdjevanja i sanitacije, kao i na unaprjeđenje energetske efikasnosti stambenih i poslovnih zgrada.

 

Geografski fokus projekta će biti na Albaniji, Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gruziji, Grenlandu, Kosovu, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, a moguće i u drugim zemljama iz regije u kojima bi investicijski projekt, bilo posredno ili neposredno, mogao koristiti prethodno nabrojanim zemljama korisnicama USAID podrške.

 

Projektnom timu treba da se dostave početne informacije o potencijalnim projektima koji će se uzeti u razmatranje za izradu studija predizvodljivosti i izvodljivosti, i naknadna savjetovanja u vezi sa transakcijskim uslugama.

 

Projekti za dalju procjenu biće izabrani na osnovu konkursa. Generalno, minimalni iznos investicije projekta je 10 mil USD, s tim što će se, kao posebni slučajevi, razmatrati i projekti ispod 10 mil USD, ukoliko postoji dovoljno interesa od strane međunarodnih financijskih institucija.

 

Tražene podatke treba upisati u  Zahtjev za podacima  i poslati na mail energyinvestmentDIR@bv.com ili energyinvest@bv.com.

 

Rok za vaš odgovor je 10. veljače 2023. ili prije. Ograničite veličinu e mail-a na 5 MB.

 

Za bilo kakva pitanja i informacije, kontaktirajte Gorana Frančića na mail:  goran.francic@icloud.com; + 385 99 2717893.