Objavljen Javni poziv za projekte za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP)

U sklopu projekta EU4Business ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava namijenjeno je jačanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta u BiH te razvoju konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,1 milion eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). EU4Business zajedno provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Image for news

Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije. Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta MMSP objavljen je 28. 11. 2019. godine i traje do 3. 2. 2020. godine do 16.00 sati.

Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom pozivu. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

Rezultati će se mjeriti povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija kod podržanih MMSP.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od sljedećih ekonomskih sektora:

  • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
  • Drvoprerada.

MMSP registrovana u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. MMSP registrovana u sektoru informatičko-komunikacijske tehnologije također mogu aplicirati ukoliko implementiraju projekte u ciljanim sektorima.

Više detalja o javnom pozivu možete naći na internet stranici: https://eu4business.ba/javni-poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-poboljsanje-inovativnih-kapaciteta-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca/.