Učešće u klimatskim akcijama i ozelenjavanja putem TvojCO2 platforme

Kao dio ukupnih napora za ublažavanje klimatskih promjena i održivog upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini, UNDP radi na mobilizaciji šireg angažmana zajednica, građana, donositelja odluka i privatnog sektora u saradnji na klimatskim akcijama.

Image for news

Jedan od alata koje je UNDP u Bosni i Hercegovini razvio u tu svrhu je www.tvojCO2.ba platforma koja ima za cilj uključiti širu javnost u rješavanje problema zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini, kao i podići svijest o zaštiti okoliša i načinima borbe protiv klimatskih promjena u zemlji, uglavnom sa stajališta ozelenjavanja kao jednog od načina za smanjenje ugljičnog dioksida.

Online platforma platforma www.tvojCO2.ba je javni virtualni prostor namijenjen svim zainteresiranim pojedincima, nevladinim organizacijama i poduzećima s interesom da doprinesu ovoj važnoj misiji.

 

Osim što omogućuje šire društveno djelovanje za ozelenjavanje urbanih i ruralnih područja i borbu protiv onečišćenja zraka i klimatskih promjena, platforma također nastoji uspostaviti funkciju virtualnog tržišta koje zainteresiranim javnim poduzećima omogućuje prodaju sadnica, pružanje usluga sadnje i proizvode, održavanje te uređenje javne zelene površine za zainteresirane sudionike u cijeloj zemlji (pa čak i diljem svijeta). Online platforma, nakon što bude potpuno operativna u jesen ove godine, omogućit će brži, digitalni i „jednim klikom udaljen“ poslovni model koji ne samo da može ubrzati poslovnu prodaju davatelja usluga, već može i katalizirati klimatsko djelovanje u velikoj mjeri u zemlji.

 

Ovim se pozivaju Odjeljenje za komunalne poslove, JP „Komunalno Brčko“, Odjeljenje za javne poslove, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, NVO te privatni rasadnici na prostoru Brčko distrikta BiH za partnerstvo s UNDP-jem.

Ljubazno Vas pozivamo da se obratite u Accelerator Lab-u na adresu: AccLab.ba@undp.onmicrosoft.com, kako biste izrazili svoju zainteresovanost za pridruživanje platformi ili da saznate više o platformi za kompenziranje ugljika i njegove funkcionalnosti.